Sociální centrum Kamínek

Sociálně aktivizační služby pro rodiny      s dětmi (SAS)

Sociálně aktivizační služby v ohrožených rodinách v Chomutově je programem centra Kamínek. Nabízíme terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby.

Pozitivně podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Snažíme se najít pomoc při řešení jejich problémů. Individuální  přístup a dlouhodobá intenzivní spolupráce s rodinou jsou klíčem k dosažení pozitivní změny v jejich životě. Usilujeme o udržení rodiny, o stabilizaci situace v rodině tak, aby nedošlo k odebrání dětí z jejich přirozeného prostředí. V opačném případě usilujeme o navrácení dětí do původní rodiny, popřípadě udržení kontaktu rodiny s dětmi, nemá-li možnost se o dítě postarat sama.

Služba SAS

Služba SAS je určena pro úplné či neúplné rodiny s dítětem, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové situace a kterou rodiče sami nedokážou bez pomoci překonat.

Nabídka služeb

 • Sociálně právní pomoc
 • Pomoc při výchově a péči o dítě
 • Pomoc při hospodaření
 • Pomoc při zajišťování chodu domácnosti
 • Pomoc při řešení otázek spojených s bydlením
 • Pomoc při vyhledávání vzdělání a zaměstnání členů rodiny
 • Pomoc při obnově a upevnění vztahu v rodině
 • Pomoc  vedení k rozvoji rodičovské a sociálních kompetencí a dovedností
 • Každé úterý uskutečňujeme volnočasové aktivity (tanec, vaření, dílny a malby)
 • Doučování Vašich dětí dle potřeby
 • Připravujeme odborné přednášky na vybranou problematiku (dluhové poradenství, levné vaření v domácnosti apod.)

Provozní doba SAS

                   Ambulantně Terén
Pondělí 09:00-12:00 12:00-18:00
Úterý 13:00-18:00 09:00-13:00
Středa 16:00-18:00 09:00-16:00
Čtvrtek 16:00-18:00 09:00-18:00
Pátek Zavřeno 09:00-18:00

Poradci

 • Ing. Monika Peřinová - vedoucí zařízení SAS, kontaktní sociální pracovnice
 • Michaela Lakatošová, DiS. - kontaktní sociální pracovnice
 • Mgr. Světlana Černá - kontaktní sociální pracovnice

Terénní pracovníci

 • Mgr. Hana Konečná - terénní sociální pracovnice
 • Eva Olahová - terénní pracovnice
 • Petra Votočková - terénní pracovnice

Služby poskytujeme zdarma a ze strany uživatele předpokládáme aktivní pomoc  a spolupráci při řešení jeho problému.

Služby poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, v platném znění. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Světla Kadaň, z. s.: http://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/centrum-prevence-svetlo-/sluzby-pro-rodiny-s-detmi-sas/


Fotogalerie

Kontakt na pracovníky

SAS

sas.kaminek@os-svetlo.net
tel.: 702 042 648