Sociální centrum Kamínek

O Kamínku

Sociální centrum Kamínek vzniklo za podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (projekt Sociální centrum Kamínek v Chomutově - provoz, reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00012) statutární město Chomutov.

Sociální centrum Kamínek zajišťuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro obyvatele sídliště Kamenná, Písečná a blízkého okolí. Služby jsou poskytovány zdarma v nově zrekonstruovaném objektu. Zřízením Sociálního centra Kamínek přímo v lokalitě Kamenná předpokládá město Chomutov dosažení zlepšení situace obyvatel a v konečném důsledku celkovou sanaci zóny. Projekt je připraven v tématické a územní návaznosti na strategické dokumenty města Chomutova, na propracovaný systém sociální politiky města.

V sociálním centru Kamínek je jedna budova vyhrazena pro provoz služby NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Druhá pro provoz služby SAS - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Poskytovatelem služeb je Světlo Kadaň z.s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

Hlavním cílem služby je usilovat o předcházení nebo snižování sociálních rizik dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let. Mládeži, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci, je ohrožena sociálně nežádoucími jevy, nevyhledává sama pomoc v odborných zařízeních, bude poskytována možnost zlepšení kvality jejich života a začlenění do společnosti a na trh práce.

Metody

Navazovat a udržovat vztah s cílovou skupinou:

 • budování vzájemné důvěry
 • podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků, do dění místní komunity, i do společnosti

Předcházení rizikovému chování cílové skupiny:

 • zvyšování sociálních schopností a dovedností
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • pracovně výchovná činnost
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

Pomáhat cílové skupině k bezproblémovému a nekonfliktnímu fungování ve společnosti, zejména zvyšovat šanci na uplatnění mládeže na trhu práce:

 • podpora ve zvládání obtížných životních situací
 • zprostředkování kontaktů pro lepší orientaci ve společenských a pracovních vztazích
 • pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí
 • získávat pracovní návyky a dovednosti

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílem je pomáhat rodinám s dětmi, které jsou sociálně znevýhodněné či zdravotně postižené. Služba pomáhá při zkvalitňování života těchto rodin a rovněž napomáhá jejich zapojení do společnosti a na trh práce. Snahou je o dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Dílčí cíle

 • přispět k sociálnímu začlenění rodiny s dětmi při individuálních či skupinových sezeních
 • aktivizovat rodiny s dětmi k využívání vlastních schopností při řešení problémů
 • výchovně a preventivně působit v oblasti sociálně patologických jevů
 • aktivizovat smysluplné využití volného času
 • aktivně spolupracovat, podporovat a poskytovat poradenství při řešení aktuálních problémů


Přílohy ke stažení