Sociální centrum Kamínek

Kamínek dává rodinám i mladým naději

21.05.2014  …  články

Pomáhají všem lidem bez rozdílu, nikdy nikoho neodmítají.  Naopak nabízejí lidský přístup, pochopení a konkrétní rady. Kdo? Pracovníci Sociálního centra Kamínek.  "Prostřednictvím projektu Kamínek chce město pomoci svým obyvatelům v kritických životních situacích, ale také jim nabídnout prevenci před možnými problémy v rodině, gamblerstvím, dluhy, závislostmi či zahálčivým životem," uvedl primátor Jan Mareš. Podmínka pro nově příchozí je jediná - své problémy musejí chtít řešit.

Kamínek funguje od konce loňského roku, z budovy bývalého ústavu sociální péče vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí centrum, ve kterém na začátku příběhu klienta není nouze o slzy bezradnosti, ale ani o nadějné úsměvy po několika návštěvách. Kamínek pomáhá rodinám s dětmi, které mají dluhy, problémy s výchovou dětí, partnerské potíže a mnoho dalších nesnází.

Přestože je centrum určené především rodinám s dětmi, zvonek u dveří může stisknout každý. Ať má dluhy, problémy s potomky, se vztahem nebo mu život přichystal jiné těžko řešitelné nástrahy. "Nikoho jsme nikdy neodmítli, pokud s klientem nemůžeme pracovat my, poradíme mu, na jakou instituci se obrátit. Každý u nás najde radu, nasměrujeme ho správným směrem," uvedla projektová a finanční manažerka projektu Jana Hronová.

Kamínek má dvě části. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) jsou určeny pro dospělé klienty a jejich nezletilé potomky. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) mohou navštěvovat mladiství mezi patnácti a šestadvaceti lety.

Probouzejí rodiny k novému životu

Název sociálně aktivizační služby zní možná jako složitý pojem, ale má v podstatě jednoduchý obsah. V rodině, která má jakýkoliv problém, zvětšit snahu o jeho řešení, ukázat jak na to a v počátku rodině konkrétně pomoci. Může jít o složité  problémy s gamblerstvím, domácím násilím, ale i každodenní, pro někoho až titerné, potíže. Například, jak zvládat chod domáctnosti, uklid, praní prádla, vaření pro děti. Když se tyto běžné činnosti v rodině nedějí, může to skončit odebráním dětí. Někdy je těžké i udržet na uzdě rodinný rozpočet. Jsou rodiny, které toto absolutně nezvládají. "Učíme je určit si priority. Koupit basu piva, když děti nemají pomůcky do školy, není správné. Že si mají dát na stranu peníze na bydlení a jídlo," říká Jana Hronová.

Nejprve malé nesnáze přerůstají ve větší, přidávají se k nim partnerské hádky a rodina se začíná zadlužovat. V již neúnosných situacích umí pracovníci poradit s vyhlášením osobního bankrotu. "To však v některých případech nelze, takže hledáme jiné možnosti, jak ze začarovaného kruhu dluhů klientům pomoci. Vše je individuální, každý klient má jiné potíže a právě tak na každého přihlížíme," vysvětlila terénní sociální pracovnice Lenka Kohlenbergerová.

Pomoc pro rodiče a jejich děti v oddělení SAS je ucelená a velmi konkrétní. Pracovníci se snaží pomoci vyřešit lidem jejich nezvladatelné situace, rozebrat příčinu problémů a informovat je, jak jim v budoucnu předcházet. Klienti se nemusejí bát, že by z centra odcházeli s na lístku sepsanými instrukcemi a úkoly. Magistrát, sociálku, policii, exekutora nebo právníka totiž pracovníci mohou navštívit spolu s klientem, jsou jeho oporou. Vše ale záleží na domluvě, pokud si klient asistenci nepřeje, v žádném případě mu jí nikdo nenutí. Není ani povinnost scházet se přímo v Kamínku, setkání se může uskutečnit i u klienta doma nebo na jiném místě, kde se klient cítí bezpečně. První návštěva slouží hlavně k seznámení klienta a sociálního pracovníka. V příjemném a klidném prostředí začínají rozebírat problémy.

Bohužel se pracovníci kromě zadlužení rodin setkávají i s domácím násilím. Vystrašení klienti neví, jak se svého tyrana zbavit, kam jít a jak zabezpečit sebe a své děti. "Dokážeme zařídit okamžitou pomoc ve spolupráci s různými azylovými domy či s policií. Klientům pak pomáháme jejich situaci řešit i do budoucna, aby se dokázali postavit na vlastní nohy a žít v klidu bez bití či psychického utlačování," doplnila sociální pracovnice.

Mezi časté příčiny problémů v rodinách patří prospěch dětí. Když je potřeba, pracovníci v SAS školáky doučují, vždy ale za přítomnosti rodiče, aby na vlastní oči viděl, jak na to. "Chceme, aby se s dětmi naučili učit sami rodiče. Ti většinou chtějí svému dítku pomoci, ale neumí jim látku vysvětlit tak, aby jí školák pochopil. S naší pomocí se to postupem času mění a rodiče i děti si zvyknou k domácí přípravě do školy přistupovat jinak a hlavně pravidelně," podotkla Lenka Kohlenbergerová. Tím se problém s prospěchem, který ovlivňuje celou rodinu, postupně vyřeší.

Úskalí je hlavně v nepochopení

Práce zaměstnanců SAS má svá rizika. "Tím největším je nepochopení. Může se stát, že si naší pomoc klient špatně vyloží, že nepochopí náš záměr a přestane spolupracovat. Tomu se snažíme předcházet, raději vše několikrát zopakujeme a ujistíme se, že je vše v pořádku," zdůraznila sociální pracovnice. Klienty totiž musí sociální pracovník upozornit na chyby, které v minulosti udělali. Nemyslí to však jako výtku, ale jako varování.

Nelze opomenout ani nebezpečí napadení, a to hlavně v případě, že se sociální pracovník jakoby zastává jedné strany. Typickým příkladem může být rozvod. Na Kamínek se obrátí žena, která chce pomoci s rozvodem a s ním souvisejícími problémy. V Kamínku se jí tedy dostane pomoc v podobě všech informací i s vyplněním formulářů. To se ale nemusí líbit manželovi a svůj vztek si přijde vybít do Kamínku. "Zatím jsme žádnou vyhrocenou situaci nezažili, vše jsme zvládli vyřešit dialogem. Jsme však připravení i na nejhorší, víme, jak se v takových situacích zachovat a absolvovali jsme i kurz sebeobrany," řekla Lenka Kohlenbergerová.

Dobrý konec hřeje u srdce

Od vzniku Kamínku se na SAS obrátila více než stovka klientů, většinou záleží na nich, jak dlouho spolupráce trvá. Pokud jsou aktivní, jde vše rychleji a snáz. Desítky případů se již povedlo dovést do zdárného konce. Právě tak skončil i příběh hluchoněmé klientky. Její nesnáz začala na úřadě, kde bez řádného vysvětlení podepsala umístění svých dětí do dětského domova. Právě kvůli svému handicapu nebylo dorozumívání úřednice a této ženy ideální, a tak došlo k omylu. Chyba byla zřejmě na straně úřednice, která si má v těchto případech vyžádat překladatele do znakové řeči. Klientka dokumentu neporozuměla a podepsala ho. Tím se její děti dostaly do domova, což jejich matka nechtěla. Trpělivou prací se ale podařilo vše napravit a žena má nyní své děti u sebe.

Dobrý konec má také příběh ženy, která s rozpaky navštívila Kamínek, aniž by chtěla být jeho klientkou. Celý život totiž chtěla pracovat v sociální sféře a nikdy se jí to nepodařilo. "Nyní má krátce před důchodem a nastal čas, aby si svůj sen splnila. Nabídla nám, že bude pomáhat jako dobrovolník, což jsme s radostí přijali," popsala příběh Jana Horová. Aktivní seniorka tedy pomáhá s organizací různých akcí a šíří kolem sebe pozitivní a dobrou náladu.

Je čas i na zábavu

Dostatek prostoru je v Kamínku také pro volný čas dětí a rodičů. Rodiny si mohou odpočinout třeba při výtvarném kroužku, příjemném tělocviku nebo při minikurzech vaření. Tyto kroužky se konají pravidelně každý týden a mimo jiné mají za cíl sblížit rodinu a nabídnout jí příjemnou cestu trávení volných chvil. Nejednou se stalo, že při řešení složitých rodinných krizí, klienti objevili genia loci Kamínku - nenásilného a přirozeného stmelování rodin.

Kamínek ale pořádá i větší nepravidelné akce, v dubnu to byl například velmi úspěšný Den Romů, v květnu zas Den rodin.

Druhý domov pro mladé

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) má za cíl přivést mladistvé ke smysluplné  zábavě a pomoci jim vhodně nastartovat jejich dospělý život. Ani zde nezavírají dveře před nikým, kdo na ně zaklepe. "Našimi klienty jsou mladí lidé, kteří mají třeba problém v rodině, jsou drogově závislí, nemohou najít práci, ale i ti, kteří hledají zábavu a kontakt s vrstevníky," sdělila sociální a kontaktní pracovnice Petra Šuláková.

Mladiství mezi patnácti a šestadvaceti lety najdou v centru mnoho zábavy nejrůznějšího typu, ať už je to stolní fotbal, hry či hudební nástroje, na kterých mohou trénovat v moderní zkušebně. "Mnohdy se naši klienti neumí zabavit venku sami a končí to vandalstvím či jinými nekalostmi, které začíná řešit policie. V centru je kvalitní zábava vždy,a měla by je ohránit," doplnila pracovnice.

Někdy stačí velmi málo, aby se člověk vydal správným směrem. Mladíkovi z Chomutova pomohl Kamínek právě pouze v tom, že mu poskytl prostor, ve kterém se realizoval a který v rodině neměl. Nyní úspěšně hraje na hudební nástroje, je členem hudební skupiny a navíc své emoce ventiluje prostřednictvím obrazů. Aktivně se zúčastnil i výtvarné soutěže, kterou vyhrál. "Toto je nejlepší motivace, klient má nyní zdravé sebevědomí, našel oblast, které by se chtěl do budoucna věnovat a tím našel i životní cíl, za kterým si jde," vysvětlila Petra Šuláková.

Klienti nízkoprahového centra se mohou účastnit i různých programů, které jsou zaměřené na studium, práci či život bez závislosti. Pracovníci jim pomáhají doplnit si vzdělání, absolvovat rekvalifikaci, efektivně hledat práci, ale i případně zvládnout odvykací kúru a při léčbě drogové závislosti.

Musejí mít důvěru

Nejtěžší na práci v nízkoprahovém centru je budování důvěry. Ta je totiž nepostradatelná. Mladí lidé jsou nedůvěřiví a leckdy uzavření. Vybudovat si u klienta bezpečný vztah trvá delší dobu, skončit však může okamžitě.

Hatit práci Kamínku mohou také drogy. Pod jejich vlivem totiž klienti do centra nesmí za žádných okolností, o této podmínce jsou informováni hned při první návštěvě a musí jí striktně dodržovat.

Jelikož jsou klienti nízkoprahového centra především mladí muži, kteří mají problémy a často se v nich mísí emoce, hrozí hádky a rvačky. "Pár hádek už jsme zažili, rvačku zatím ne, ale jsme si vědomi, že může vypuknout. Jsme na to ale připraveni, víme, jak se chovat a stejně jako naši kolegové z SAS jsme prošli kurzem sebeobrany," uvedla sociální a kontaktní pracovnice.

Kamínek v kostce

Příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na provoz Kamínku je město Chomutov, provozuje ho Občanské sdružení Světlo. Činnost centra je primárně určena rodinám s dětmi žijící na Kamenné, Písečné a v blízkém okolí. Jak již ale bylo zmiňováno, i ostatní zde najdou pomoc či radu. V březnu loňského roku začaly přípravné práce pro otevření sociálního centra, v dubnu byly zbořeny tři pavilony bývalého ústavu, ostatní budovy prošly rekonstrukcí. "Otevřením Kamínku se výrazně rozšířily sociální služby v Chomutově," řekla vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Kamila Faiglová. V Kamínku pracuje devět zaměstnanců. Od září loňského roku navštívilo nízkoprahové zařízení více než pět tisíc mladých lidí, sociálně aktivizačních služeb využilo přes sto klientů.

Centrum velmi úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí magistrátu a Sociálními službami Chomutov. "Provázání těchto institucí je nezbytné pro kvalitní práci. Zaměstnanci odboru sociálních věcí mají zmapovanou situaci potřebných rodin ve městě a mohou jim doporučovat služby Kamínku. Sociální služby pak doplňují činnost centra v poradenství i konkrétní pomoci," uzavřel náměstek primátora Martin Klouda.

(21.5.2014, Chomutovské noviny)


Fotogalerie

Oslava narozenin Vyrážíme na prohlídku památek Na městské věži V knihovně