Sociální centrum Kamínek

Jak se má postupovat, když se chci rozvést?

06.04.2016  …  články

Jestliže jste se ocitli na začátku rozvodového řízení a nevíte jak postupovat, prvním krokem ve vaší nelehké životní situaci bude sepsání žaloby o rozvod manželství, obecně spíše známé pod pojmem žádost o rozvod, a dále její podání k okresnímu (obvodnímu)soudu, v jehož obvodu jste jako manželé měli poslední společné bydliště.

Základním předpokladem pro rozvod manželství je vážný rozvrat vašeho manželství, který je občanským zákoníkem definován jako hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat, v důsledku kterého již nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Pro žalobu o rozvod manželství není určen žádný konkrétní formulář. Požadavky jsou obecné jako u jakékoli žádosti k soudu. Žádost o rozvod manželství má ale přesto několik důležitých náležitostí, např. musí být písemná, adresovaná příslušnému soudu, musí z ní být jasné, kdo návrh podává, koho a které věci se týká, musí být podepsána, opatřena datem apod. Pokud máte nezletilé dítě, současně s žádostí o rozvod se také podává návrh na svěření dítěte do vaší péče, resp. návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte.

V tomto případě musíte počítat s tím, že nelze manželství rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte. Nejdříve tedy proběhne soudní řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte a následně až řízení o rozvod vašeho manželství.

Pomoc v oblasti sepsání těchto dokumentů nabízí Světlo Kadaň, z.s., v Sociálním centru Kamínek v Chomutově.

(6. 4. 2016, Chomutovské noviny, autor A. Petriková, Sociální centrum Kamínek, www.svetlokadanzs.cz)