Sociální centrum Kamínek

ESOZ - Podpora aktivit v sociální oblasti v Sociálním centru Kamínek

06.01.2017  …  články

V období od října do prosince 2016, proběhlo sedm přednášek pro klienty Sociálního centra Kamínek Chomutov v rámci projektu Připraven na život, který byl realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Chomutov a naší školou. Přednášky byly cíleny na dvě skupiny a to na děti a mládež ve věku od 15 do 26 let a rodiny s dětmi. Hlavním cílem tohoto projektu bylo seznámit znevýhodněné skupiny osob ze základními zdravotnickými a ekonomickými informacemi. U některých přednášek bylo využito i peerů školy, aby přednáška byla více příjemná pro cílovou skupinu.