Sociální centrum Kamínek

Chomutovský Kamínek dávají odborníci za příklad, bude sloužit jako vzor pro zpracování studie

08.02.2015  …  články

Projekt sociálního centra Kamínek, který město Chomutov vybudovalo na Kamenné, je výborně hodnoceným projektem ze sociální oblasti. „Tento potřebný projekt, který patří k nejnáročnějším ve městě, byl vybrán jako jeden ze tří projektů v republice ke zpracování případové studie. Zároveň se dostal mezi sto nejlepších projektů lidských zdrojů. Je to velký úspěch všech, kteří se podíleli na přípravách, ale i na jeho současném provozu," řekl primátor Jan Mareš.

Sociální služby zdarma

Sociální centrum Kamínek bylo otevřené v září 2013 a nahradilo dlouho nevyužívaný areál ústavu sociální péče. „V Kamínku je provozováno nízkoprahové centrum pro mládež od 15 do 26 let a sociálně aktivizační služba pro rodiče s dětmi," dodal primátor Mareš. Všechny sociální služby jsou zdarma, rekonstrukce, vybavení i provoz je hrazen z dotačních zdrojů. Příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na provoz centra je město Chomutov, poskytování obou sociálních služeb zajišťuje na základě výběrového řízení Občanské sdružení Světlo Kadaň.

Výběrové řízení na 43 měsíců

V současné době město vypisuje nové výběrové řízení na poskytování služeb od června 2015 do prosince 2018. Předpokládaná cena zakázky je přes 13 milionů korun, a to na zajištění obou služeb po dobu 43 měsíců. Město získalo na provoz Kamínku dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, a to až do letošního září. Vítěz zakázky bude pak povinen žádat o dotaci na poskytované služby z možných veřejných zdrojů a v případě, že je získá, bude město dofinancovávat pouze rozdíl do výše vysoutěžené ceny.

(8.2.2015, www.e-chomutovsko.cz, autor Šárka Schönová)

Pozn.:

  • Společnost GAC spol. s r. o. (Ivan Gabal Analysis & Consulting) pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává studii o sociálně vyloučených lokalitách v České republice, první zpracovala v roce 2006. Projekt Sociální centrum Kamínek si vybrala jako jeden ze tří projektů v České republice ke zpracování případové studie.
  • Projekt Sociální centrum Kamínek je dále zařazen do TOP 100 projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007 – 2013.

Fotogalerie