Sociální centrum Kamínek

Pro mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let (NZDM)


Rodičům

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (SAS)